robiąc opłatę startową – wskazujesz bieg i dystans

 opłata za 1 bieg   termin płatności
60 zł. płatne do poniedziałku
poprzedzającego dzień startu
80 zł. płatne do dnia startu
(w dniu startu opłata dokonywana wyłącznie w Biurze Zawodów)
10 zł. opłata startowa za nowy numer (w przypadku np. zgubienia, zniszczenia poprzedniego)

chcę zapłacić

Super Bieg 2018 Cena pakietu:
3 dowolne starty 150 PLN
4 dowolne starty 200 PLN
5 dowolnych startów 250 PLN
6 startów 300 PLN

chcę zapłacić