Regulamin Super Bieg sezon 2017

 

 1. CEL ZAWODÓW:
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.
 • Promocja Miast i regionów.

 

 1. ORGANIZATOR:

Grabek Promotion Sp. z o.o.

Karola Miarki 42, 58-500 Jelenia Góra, Polska

tel./fax. +48 (075) 76 123 76; tel. kom.  603 712 297 (czynny w dniu imprezy)

e-mail: biuro@superbieg.pl

 

rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. O/Jelenia Góra nr rachunku: 75 1090 1708 0000 0001 2959 6831

 

 1. KALENDARZ IMPREZ:

1# 9 kwietnia – Miękinia

2# 23 kwietnia – Zdzieszowice

3# 1 maja – Jelenia Góra

4#  7 maja – Polanica -Zdrój

5# 21 maja – Wisła

6# 10 czerwca – INTERFERIE RUN Szklarska- Świeradów

7# 18 czerwca- Ludwikowice Kłodzkie

8# 23 lipca – Bielawa

9# 10 września- Wałbrzych

10# 8 października – 4F Świeradów RUN 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Super Bieg to cykl ogólnodostępnych amatorskich biegów rozgrywanych we wskazanych terminach i miejscowościach. Uczestnikiem Super Bieg może być osoba, która spełni następujące warunki:

4.1. Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową

(kartę zgłoszeniową do cyklu Super Bieg wypełnia się jeden raz, karta jest ważna dla wszystkich edycji Super Bieg 2017, w których uczestnik będzie brał udział):

4.2. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem pkt 6.

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

4.3. Każdy uczestnik zgłoszony do Super Biegu 2017 otrzyma przy pierwszym starcie numer startowy z chipem, który będzie przypisany uczestnikowi we wszystkich edycjach Super Bieg 2017. Zabrania się uczestnikom dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w wyglądzie numerów startowych.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia numeru startowego wraz z chipem Organizator wyda uczestnikowi nowy numer startowy ( z puli wolnych numerów) – opłata 10 zł.

4.4. Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w biegu mają osoby:

 • które ukończyły 18 lat
 • poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu (pobierz oświadczenie)

4.5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

4.6. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin.

4.7. Udział zawodnika w biegu, jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia opłaty zgodnie z pkt 6 regulaminu, również w sytuacji, gdy zawodnik zgłosił się na start bez uprzedniego zarejestrowania się.

 

 1. POMIAR CZASU:

Podczas Super Biegu 2017 będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Każdy z uczestników startujących w Super Biegu 2017 zobowiązany jest do posiadania numeru startowego wraz z chipem. Chip i numer startowy obowiązują na wszystkich edycjach Super Bieg 2017.

 

 1. OPŁATY STARTOWE DO SUPER BIEG 2017:

Osoby indywidualne dokonują opłat poprzez płatności elektroniczne w systemie zapisów DATASPORT.

Firmy, kluby, stowarzyszenia itp. poprzez przelew bankowy, ze wskazaniem edycji lub pakietu i danych zawodnika: przykład „opłata startowa SB Miękinia lub SB pakiet  9  i Nazwisko Imię zawodnika”.

 6.1. Opłaty za 1 edycję :

 • 50 zł  – płatne do dnia startu
 • 70 zł. – płatne w dniu startu ( opłata dokonywana  wyłącznie w Biurze Zawodów na edycji).
 • 10 zł – opłata startowa za numer startowy z chipem, ważny na wszystkie edycje Super Bieg 2017 (płatna jeden raz na cały sezon przy pierwszym starcie)
 • 10 zł – opłata startowa za nowy numer (w przypadku np. zgubienia, zniszczenia poprzedniego)

6.2. Opłaty startowe – pakietowe:

Super Bieg 2017 Pakiet STANDARD
(płatny cały sezon)
– rejestracja online
3 dowolne edycje 150 PLN
4 dowolne edycje 200PLN
5 dowolnych edycji 250 PLN
6 dowolnych edycji 300 PLN
7 dowolnych edycji 350 PLN
8 dowolnych edycji 400 PLN
9 dowolnych edycji 450 PLN
10 edycji 500 PLN

 

Pakiet STANDARD – przypisany jest do jednej osoby, zawodnik ma możliwość rejestracji online w swoim profilu do piątku przed wybrana edycją i zawiera : podstawowy pakiet startowy, numer z chipem (numer do odbioru w Biurze Zawodów przed pierwszym startem)

 

6.3. Faktury VAT

Wystawiamy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług. (zobacz więcej)

6.4. Opłata startowa może być dokonywana w formie płatności elektronicznych w systemie DATASPORT lub wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.

6.5. Każdy uczestnik dokonujący wpłat w Biurze Zawodów otrzymuje paragon fiskalny, który należy zachować. Wszystkie opłaty wpisowe zawierają podatek VAT.

6.6. Opłata startowa musi zostać zarejestrowana w Biurze Zawodów na danej edycji.

6.7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika oraz przeniesieniu na rok następny. (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

6.8. W przypadku odwołania edycji Super Bieg z przyczyn niezależnych od Organizatora

(warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie biegu, kataklizmy itp. ) dana edycja biegu nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW:

Każda edycja przeprowadzona będzie według przykładowego programu (dopuszczalne są przesunięcia czasowe, wynikające ze specyfiki organizacji każdej edycji biegu):

I dzień „Przeddzień Startu”:

16.00 – 21.00  rejestracja zawodników, przyjmowanie opłat, wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów

16.00 – 21.00 Centrum Informacji

II dzień „Dzień Startu”:

8.00 – 10.30 rejestracja zawodników, przyjmowanie opłat, wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów

8.00 – 15.00 Expo Super Bieg – miasteczko sportowe

10.40 rozgrzewka dla zawodników

10.50 ceremonia otwarcia

11.00 start Półmaratonu

11.10 start 10 km

12.00 – 14.00 Pasta Party dla zawodników

14.00 rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród Półmaratonu i 10 km

15.00 zakończenie imprezy

 

 1. DYSTANS I TRASA

8.1. Zawodnicy mają do wyboru dwa dystanse:

 • Półmaraton 21 km
 • 10 km

8.2. Start do Półmaratonu i 10 km odbędzie się ze startu wspólnego w 10 minutowym odstępie pomiędzy dystansami.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania biegu.

8.3. Wyboru dystansu uczestnicy dokonują przed startem, ustawiając się we właściwym polu startowym.

8.4. Bieg zostanie przeprowadzony po wytyczonych i oznakowanych trasach wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje Super Bieg 2017

8.5. Trasa będzie oznakowana pionowymi i poziomymi znacznikami co 1 km.

8.6. Ustawienie na starcie: pole startowe podzielone będzie na sektory, oznakowane tablicami z orientacyjnym czasem przebiegnięcia trasy

8.7. Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe, ratowników medycznych i karetki ratunkowe.

8.8. Ustala się limit 3 h od startu na ukończenie biegu.

8.9. Na trasie będą zlokalizowane sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją

8.10. Trasa każdej edycji biegu będzie publikowana na 10 dni przed planowanym terminem rozegrania imprezy. Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy po tym terminie w koniecznych przypadkach.

 

 1. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy cyklu Super Bieg 2017 w ramach opłaty startowej otrzymują:

 • numer startowy oraz chip do identyfikacji i pomiaru czasu
 • agrafki do montażu numeru
 • akcesoria dla każdego uczestnika (typu koszulka pamiątkowa przy pierwszym starcie, skarpetki biegowe, pamiątkowe bryloki, bidony biegowe etc.w zależności od edycji)
 • depozyt
 • bufety na trasie w zależności od dystansu (woda, napoje izotoniczne, batony, owoce, ciastka itp.)
 • posiłek regeneracyjny po biegu – Pasta Party
 • pamiątkowy medal na każdej edycji
 • pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym na danej edycji (do pobrania w biurze zawodów po ukończeniu biegu lub dostępny do wydruku na stronie internetowej)
 • nagrody rzeczowe w kategoriach OPEN, trofea sportowe dla zwycięzców kategorii wiekowych
 • doskonałą atmosferę

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

Podczas Super Bieg 2017 obowiązują kategorie wiekowe (patrz tabela kategorii ), w których przyznawane są nagrody rzeczowe (w kat. OPEN) i trofea sportowe (kategorie wiekowe i drużynowe).

W/w nagrody rzeczowe, medale, puchary wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania biegu. Niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagrody.

 

 1. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

11.1. Klasyfikacja OPEN

Klasyfikacja OPEN Super Bieg 2017 będzie prowadzona na obu dystansach (półmaratonu i 10 km). Klasyfikacja OPEN kobiet – nagradzane będą pierwsze trzy kobiety na mecie

Klasyfikacja OPEN mężczyzn – nagradzanych będzie pierwszych trzech mężczyzn na mecie

11.2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

Klasyfikacja Super Bieg 2017 będzie prowadzona na obu dystansach (półmaratonu i dystansu 10 km w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych)

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy w jak najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę biegu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

 

 1. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
 • Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności itp. Organizator może zmienić nazwę drużyny jeśli narusza ona społeczne zasady.
 • Drużyna zgłoszona do cyklu Super Bieg 2017 musi liczyć min. 3 członków.
 • Klasyfikacja Drużynowa jest prowadzona oddzielnie na dystansach 21 km i 10 km
 • Wynikiem Drużyny w klasyfikacji drużynowej będzie suma trzech najlepszych czasów uzyskanych na danym dystansie przez członków drużyny
 • Niedopuszczalne jest przechodzenie zawodników z jednej drużyny do innej w trakcie trwania cyklu
 • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zespołu pod względem jego składu

 

 1. KLASYFIKACJA GENERALNA

Przewiduje się prowadzenie punktowej klasyfikacji generalnej cyklu Super Bieg 2017. Klasyfikacja ta będzie prowadzona wg następujących zasad:

13.1. generalna indywidualna

 • Klasyfikacja generalna będzie prowadzona od 1 edycji
 • Klasyfikacja generalna jest klasyfikacją, przyznawaną we wszystkich kategoriach wyszczególnionych w Regulaminie.
 • Klasyfikacja Generalna jest prowadzona oddzielnie na dystansach 21 km i 10 km
 • Do klasyfikacji generalnej będą wliczane punkty zdobyte w 5 najlepszych (min. 3  ukończonych) edycjach całego cyklu Super Bieg 2017.
 • Punkty do klasyfikacji generalnej Super Bieg 2017 przyznawane będą w następujący sposób:

Na dystansie 10 km we wszystkich męskich i kobiecych kategoriach wiekowych, punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy w wzór:

czas zwycięzcy kategorii  w sekundach

wynik = ———————————————————————————       x  300

czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

 

W Półmaratonie we wszystkich męskich i kobiecych kategoriach wiekowych, punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:

czas zwycięzcy kategorii  w sekundach

wynik = ———————————————————————————       x  600

czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

 

W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.

13.2. generalna drużynowa

Do generalnej klasyfikacji drużynowej Super Bieg 2017 na obu dystansach będą wliczane punkty zdobyte przez drużynę w 5 najlepszych edycjach Super Bieg 2017 (min. 3 ukończone edycje).
Punktacja wg schematu :

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
punkty 35 31 28 25 22 20 18 16 14 12
miejsce 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej drużyn w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.

 

 1. RUCH DROGOWY:
 • Bieg będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
 • Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie

 

 1. KARY:

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 1. Upomnienie
 2. Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku)
 3. Dyskwalifikacja

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Komisję Sędziowską.

 

 1. PROTESTY:

Protesty odnośnie przebiegu biegu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania biegu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji biegu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu wywieszenia wyników na tablicy informacyjnej. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostatecznie należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

 

 1. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy biegu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

 1. INFORMACJE KOŃCOWE:

– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

– Uczestnik zobowiązuje się do :

 • przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
 • kulturalnego zachowywania się
 • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy

– Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej (patrz. pkt.4)

– Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :

 • zapoznał się i akceptuje regulamin cyklu Super Bieg 2017,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych ,
 • wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora, sponsorów i partnerów cyklu Super Bieg,
 • jest zdolny do udziału w Super Biegu 2017, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
 • podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

– Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału z biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej  będącej na trasie biegu  lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.

– Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie biegu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

– Na trasie biegu  mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podbiegi  i zbiegi. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu Super Bieg 2017 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

– Super Bieg 2017 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku dana edycja imprezy  nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

– Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji 2017. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie www.superbieg.pl/regulamin

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu każdej edycji Super Bieg oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

 

Jelenia Góra,20-01-2017.