ZAPISY W DNIU WYŚCIGU

W GODZ. 9.00 – 11.00 – NAMIOT SONKO

DYSTANSE

od 500 m – do 2 km
w zależności od grupy wiekowej

GRUPY WIEKOWE

Grupa I – do rocznika 2013 (dziewczynki/chłopcy)
Grupa II – roczniki   2011 -2012 (dziewczynki/chłopcy)
Grupa III – roczniki   2009-2010 (dziewczynki/chłopcy)

START

godz. 11.00 ,OSIR Bielawa , łąka

WRĘCZANIE NAGRÓD

ok. 13.00 , na scenie głównej
dla wszystkich dzieci – dyplomy

Regulamin 2019
„Sonko Kids Super Bieg ”
to zabawa w biegi dla najmłodszych.

Do startu w tej imprezie dopuszczane są dzieci pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
1. CEL ZAWODÓW:

  • Poprawa kondycji fizycznej dzieci poprzez aktywny wypoczynek.
  • Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.
  • Promowanie sportu i zasad fair play wśród najmłodszych.
  • Wyłonienie najlepszych zawodników na każdorazowym Sonko Kids Super Bieg

2. ORGANIZATOR:

Grabek Promotion Sp. z o. o. , ul. Karola Miarki 42 , 58 – 500 Jelenia Góra
tel./fax.  +48 (075) 76 123 76 ; tel. kom. 603 712 297  (czynny tylko w dni zawodów)
e-mail: biuro/małpa/superbieg.pl

3. KALENDARZ IMPREZ  edycje 2019 :

Sonko Kids Super Bieg, przy zgłoszeniu ewentualnych chętnych, odbywać się będzie na każdej edycji Super Biegu, zgodnie z kalendarzem imprez (poniżej).
Bieg odbywa się w dniu wyścigu głównego biegu dla dorosłych, na teranie miasteczka sportowego.

1# Polanica-Zdrój – 12 maja

2# Świeradów-Zdój  – 25 maja

3# Wisła – 16 czerwca

4# Bielawa – 21 lipca

5# Świeradów-Zdrój– 14 września

4. ZAPISY

  • W dniu wyścigu, na każdej edycji SUper Biegu, w namiocie oznaczonym Sonko Kids , w godzinach od 9:00 do 11:00.
  • Uwaga ! Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do wyścigu, tym samym oświadczają, że :

– akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania,
– wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (dziecka) przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. K Miarki 42, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO,
– wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów cyklu Super Bieg,

  • Dzieciom nadane zostaną kolejno numery startowe, bezzwrotne stanowiące pamiątkę dla dziecka. Raz wydany numer startowy jest ważny na wszystkich edycjach, za każdym razem należy dziecko zarejestrować pod tym samym numerem.

5.  KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

W zależności od ilości zgłoszonych dzieci organizator podzieli je na następujące kategorie:

Grupa I – do rocznika 2013 (dziewczynki/chłopcy)
Grupa II – roczniki   2011 -2012 (dziewczynki/chłopcy)
Grupa III – roczniki   2009-2010 (dziewczynki/chłopcy)

W w/w kategoriach dzieci zostaną nagrodzone za  I-III miejsca.
Wszystkim uczestnikom Sonko Kids Super Bieg, wręczone zostaną pamiątkowe, imienne dyplomy uczestnictwa.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii dziecięcych i uzasadnia to specyfiką terenu, na którym odbywać się będzie wyścig oraz ilością uczestniczących dzieci. Informacje o ewentualnych zmianach przekaże spiker prowadzący wyścig.

6. DYSTANS ORAZ WYŚCIG

Trasa Sonko Kids Super Bieg, znajdować się będzie na terenie miasteczka sportowego, w odpowiednio oznaczonym obszarze.
Przewidywany dystans to około 500m – 2000m.

Organizator będzie modyfikował długość trasy, w zależności od wieku dzieci oraz warunków atmosferycznych panujących w dniu wyścigu (np. obfite opady deszczu, uciążliwy upał).

Start Sonko Kids  przewidziany jest na godzinę 11:30. Jest to czas orientacyjny i może ulec zmianie ( ze względu na rozgrywaną w tym samym czasie główną imprezę Bike Maraton) o czym wszyscy zainteresowani dowiedzą się z komunikatów spikera.

7.  ZABRANIA SIĘ:

  • udziału dzieci bez opieki rodziców bądź opiekunów prawnych,
  • ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w wyniki dziecięcej rywalizacji np. popychania dziecka na trasie (obowiązują zasady „fair play” wśród najmłodszych)
  • stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wyścig,

Złamanie zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z wyścigu.

Jelenia Góra , 05.04.2019