DZIECIĘCY BIEG W BIELAWIE.

  • Zapisy na Dziecięcy Super Bieg odbędą się w dniu biegu w namiocie oznaczonym „Zapisy dla dzieci” w godzinach od 10:00 do 11:00.
  • Do startu w tej imprezie dopuszczane są dzieci pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
  • Start Dziecięcego Super Biegu przewidziany jest na godzinę 11:30. Jest to czas orientacyjny i może ulec zmianie (ze względu na rozgrywaną w tym samym czasie główną imprezę II. Kalenica Półmaraton i II. Bielawska Dziesiątka) o czym wszyscy zainteresowani dowiedzą się z komunikatów spikera.
  • W zależności od ilości zgłoszonych dzieci organizator podzieli je na następujące kategorie:

Grupa I – dzieci rok urodzenia do 2011r. (dziewczynki/chłopcy)

Grupa II – dzieci rok urodzenia 2010r. – 2008r. (dziewczynki/chłopcy)

Grupa III – dzieci rok urodzenia 2007r. – 2005r. (dziewczynki/chłopcy)

W w/w kategoriach dzieci zostaną nagrodzone za I-III miejsca.

Wszystkim uczestnikom Dziecięcego Super Biegu wręczone zostaną pamiątkowe, imienne dyplomy uczestnictwa.

  • Trasa Dziecięcego Super Biegu znajdować się będzie na terenie miasteczka sportowego Super Bieg, w odpowiednio oznaczonym obszarze.

Przewidywany dystans to około 500m – 2000m.

Organizator będzie modyfikował długość trasy, w zależności od wieku dzieci oraz warunków atmosferycznych panujących w dniu biegu

(np. obfite opady deszczu, uciążliwy upał).