arrow-34-xxlFaktury VAT do opłat dokonywanych przelewem lub płatnościami online

 

  • płatne z konta FIRMOWEGO: wystawiamy nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty (data wpłynięcia środków na rachunek bankowy organizatora) i wyłącznie na podmioty, które dokonały przelewu. Faktura wystawiana jest obligatoryjnie i wysyłana elektronicznie do Odbiorcy.
  • płatne z konta PRYWATNEGO a faktura na Firmę: wystawiamy nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty (data wpłynięcia środków na rachunek bankowy organizatora) i wyłącznie na podmiot wskazany przez płatnika który dokonał przelewu, po podaniu dokładnych danych firmy w płatnościach online.
  • płatne z konta PRYWATNEGO i faktura na osobę nie prowadzącą działalności (faktura na żądanie) : organizator nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury, jeśli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym otrzymał opłatę startową. Żądanie należy przesłać  na maila biuro@superbieg.pl ,  tytułem faktura, z podanymi danymi do faktury.

arrow-34-xxlFaktury VAT do opłat gotówkowych

wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego, w dniu imprezy po godz. 14.00 lub nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty.

Uwaga ! Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało po upływie terminów zawartych w ustawie o podatku VAT.

Masz pytanie dotyczące faktur wyślij maila na biuro@superbieg.pl