opłata za 1 bieg

robiąc opłatę startową – wskazujesz bieg i dystans

 opłata za 1 bieg   termin płatności
60 zł. płatne do poniedziałku
poprzedzającego dzień startu
80 zł. płatne do dnia startu
(w dniu startu opłata dokonywana wyłącznie w Biurze Zawodów)
10 zł. opłata startowa za nowy numer (w przypadku np. zgubienia, zniszczenia poprzedniego)

PAKIETY ze zniżką

bieg z pakietu wybierasz w swoim profilu

 PAKIET: Cena pakietu:
3 dowolne starty 170 PLN
4 dowolne starty 220 PLN
5 dowolnych startów 270 PLN

chcę zapłacić

chcę zapłacić