opłata za 1 bieg

robiąc opłatę startową – wskazujesz bieg i dystans

 opłata za 1 bieg   termin płatności
70 zł. płatne do poniedziałku
poprzedzającego dzień startu
90 zł. płatne do dnia startu
(w dniu startu opłata dokonywana wyłącznie w Biurze Zawodów)
20 zł. opłata startowa za nowy numer (w przypadku np. zgubienia, zniszczenia poprzedniego)

PAKIETY ze zniżką

bieg z pakietu wybierasz w swoim profilu

 PAKIET: Cena pakietu:
3 dowolne starty 190 PLN
4 dowolne starty 240 PLN
5 dowolnych startów 290 PLN
6 dowolnych startów  340 PLN
7 dowolnych startów  390 PLN
8 dowolnych startów  440 PLN

chcę zapłacić

chcę zapłacić